您的位置:首页 > 成语大全 >

五十步笑百步

时间:2015-09-29来源:顶点作文点击:作文字数:
【成语名字】五十步笑百步
【汉语拼音】wǔ shí bù xiào bǎi bù
【成语解释】
作战时,败退五十步的人讥笑败退一百步的人胆小。比喻自己和别人有同样的缺点或错误,却自以为是而讥笑别人。典出《孟子.梁惠王上》。
【成语典故】
《孟子.梁惠王上》
梁惠王曰:“寡人之于国也,尽心焉耳矣。河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内。河东凶亦然。察邻国之政,无如寡人之用心者。邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也?”孟子对曰:“王好战,请以战喻。填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走,或百步而后止,或五十步而后止。以五十步笑百步,则何如?”曰:“不可。直不百步耳,是亦走也。”曰:“王如知此,则无望民之多于邻国也。不违农时,谷不可胜食也;数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,材木不可胜用也。谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾,王道之始也。五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣。百亩之田勿夺其时,数口之家可以无饥矣。谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。七十者衣帛、食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也!狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发,人死则曰:『非我也,岁也。』是何异于刺人而杀之,曰:『非我也,兵也。』王无罪岁,斯天下之民至焉。”
【成语注解】
1、 填然:鼓音充实盛大的样子。
2、 弃甲曳兵:抛弃铠甲,拖着兵器。形容战败落荒而逃。
【成语出处】
1、《孟子.梁惠王上》:“王好战,请以战喻。填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走,或百步而后止,或五十步而后止。以五十步笑百步,则何如?”(源)
2、《弘明集.卷三.南朝宋.何承天.答宗居士书》:“岂独爱欲未除,宿缘是畏,唯见其有,岂复是过。以此嗤齐侯,犹五十步笑百步耳。”
3、《朱子语类.卷一六.大学.传六章释诚意》:“论他个,又却只是见错,故以不善为善,而不自知耳。其与知不至而自欺者,固是『五十步笑百步』,然却又别。”
4、《明史.卷二四三.高攀龙列传》:“辅臣王锡爵等,迹其自待,若愈于张居正、申时行;察其用心,何以异于五十步笑百步?”
【成语用法】
语义说明    比喻自己和别人有同样的缺点或错误,却自以为是而讥笑别人。
使用类别    用在“同样低劣”的表述上。
【五十步笑百步造句】    
1、你的成绩比他好不了多少,何必五十步笑百步?
2、他以为见解高过别人,依我看来,正是五十步笑百步。
3、同样没得名次,却在此互相取笑,岂不是五十步笑百步?
4、你们同样犯了错,都不知悔改,还在那里五十步笑百步!
5、闽南谚语说:“龟笑鳖无尾。”就是五十步笑百步的意思。
6、妈妈对着两兄弟说:“你们快别五十步笑百步的互相取笑了。”
7、同样是迟到,他却嘲弄比自己还晚到的人,简直是五十步笑百步!
8、你们一个偷看别人,一个偷带小抄,都是作弊,何必五十步笑百步?
9、你别在那里五十步笑百步了,你也才得六十分,没比我高明到哪里去!
辨识
【近义词】:半斤八两,相去无几
【反义词】:天壤之别
【参考词语】:百步五十步之间
【汉语拼音】:bǎi bù wǔ shí bù zhī jiān
【成语解释】:逃跑一百步与逃跑五十步,位置之间相同,差距不大。见“五十步笑百步”条。
1、宋.朱熹〈答项平父书〉其六:“此与告子之言虽若小异,然其实则百步五十步之间耳,以此相笑,是同浴而讥裸裎也。” 
【参考词语】:五十步
【汉语拼音】:wǔ shí bù
【成语解释】:“百步五十步之间”的省略,同“百步五十步之间”。见“五十步笑百步”条。
1、《戚序本石头记.第六三回》总评:“二人之形景天渊,而终归于邪,其滥一也。所谓五十步之间耳。” 
【参考词语】:五十笑百
【汉语拼音】:wǔ shí xiào bǎi
【成语解释】:即“五十步笑百步”。见“五十步笑百步”条。
1、清.陈确《陈确集.别集.卷六.葬书上.与张元岵前辈书》:“盖族葬之礼行,则葬师之说废;葬师之说行,则族葬之礼废;此必不两存之势。稍为牵制,必致滥觞,五十笑百,可为明喻。”
【五十步笑百步的成语故事】
战国时代,各国时常互相攻伐,为了遏止战祸的蔓延,让百姓过安定的生活,孟子便周游列国,劝导国君实行王道,重视仁义,以改变这种好战的风气。有一次孟子去见梁惠王,梁惠王说:“我治理国事,真是尽心尽力了!河内遇到饥荒,就把河内的灾民迁移到河东,又将河东的粮食运到河内来赈济。当河东遇到饥荒,也是这样处理。看看邻国,没有一个国君像我这样用心的,但是邻国的百姓没有减少,而我国的百姓也没有增多,这是什么缘故呢?”孟子回答说:“您向来喜欢打仗,我就用战争来做个比喻。战鼓咚咚的敲着,两军的刀剑已经交锋。那战败的士兵,就丢盔弃甲,拖着兵器逃走,有的逃了一百步才停下来,有的则逃了五十步就止步了。如果逃了五十步的人却取笑那逃了一百步的,说他胆子小。您觉得怎么样呢?”梁惠王说:“这是不对的,只不过没跑一百步罢了,但逃了五十步也是逃跑啊!”孟子说:“您既然明白这个道理,就不必奢望百姓会比邻国多了。彼此都不管人民的死活,如何能期望更多的人民来归附呢?”后来这个故事被浓缩成“五十步笑百步”,用来比喻自己和别人有同样的缺点或错误,却自以为是而讥笑别人。
作文投稿

五十步笑百步一文由顶点作文免费提供,本站为公益性作文网站,此作文为网上收集或网友提供,版权归原作者所有,如果侵犯了您的权益,请及时与我们联系,我们会立即删除!

顶点作文友情提示:请不要直接抄作文用来交作业。你可以学习、借鉴、期待你写出更好的作文。

说说你对这篇作文的看法吧